skip to content
 • Calendar
 • Maps

Systema Alimentarium

CAVUM ORIS [CAVITAS ORALlS]1

OS (Topog. Annot. 10)
Bucca
Rostrum (Topog. Annot. 12)
                  Rostrum maxillare,(Osteo.  Annot. 40)
                  Rostrum mandibulare (Osteo. Annot. 40)
Dentes (Osteo. Annot. 82)
Rima oris (Topog. Annot. 10)
Angulus oris
Palatum
                  Pars rostral is (Resp. Annot. 6)
                  Pars caudalis (Resp. Annot. 5)
                  Choana (Fig. 9.1)
                  Saccus oris3
                  Torus palatinus22
Tunica mucosa oris (see Tun. muc. ling.)
                  Papillae palatinae4
                  Rugae palatinae5
                                    Rugae palatinae laterales5
                                    Rugae palatinae intermediales5
                                    Ruga palatina mediana5
                                    Ruga palatina transversalis5
                                    Sulci palatini6
                                    Sulci palatini laterales6
                                    Sulcus palatinus medianus6
                  Epithelium stratificatum squamosum7
                  Caliculus gustatorius [Gemma gustatorial (Sens. Annot. 6)
                  Tela submucosa oris
                  Corpus cavernosum palatae8
Glandulae oris90
                  Gl. maxillaris 10
                  Gll. palatinae11
                  Gl. anguli oris
                  Gll. mandibulares rostrales 12
                  Gll. mandibulares caudales13
                  Gll. mandibulares externae14
                  Gll. mandibulares intermediae14
                  Gll. mandibulares internae14
                  Gll. linguales15
                  Ductuli glandularum oralium 16

LINGUA

 • Alae linguae 18
 • Apex linguae
 • Corpus linguae
 • Dorsum linguae
 • Torus linguae19
 • Margo linguae
 • Radix linguae
 • Ventrum linguae
 • Frenulum linguae [F. lingualis]
 • Papillae linguales4
  • Papillae linguae caudales4
 • Sulci linguae20 
 • Rugae linguae
 • Tunica mucosae linguae
  • Epithelium stratificatum squamosum7
  • Cuticula cornificata linguae21
  • Tela submucosa linguae
 • Corpus cavernosum linguae8
 • Musculi linguae (see Myol.)
 • APPARATUS HYOBRANCHIALIS [A. HYOLINGUALIS]
 • (see Osteo. Arthr. Myol.)

PHARYNX1

Cavum pharyngis [Cavitas pharyngealis]
Infundibulum22
                  Rima infundibuli22
                  Sulcus medianus infundibuli
                  Sulcus lateralis infundibuli
                  Plica infundibuli
Tuba auditiva (Osteo. Annot. 98)
Tuba auditiva communis22  (Osteo. Annot. 94)
Ostium infundibulare tubae auditivae
Glottis (Fig. 9.1)
Tunica mucosa pharyngis
                  Papillae choanales4
                  Papillae pharyngis4
                  Papillae pharyngis caudoventrales4
                  Papillae pharyngis caudodorsales4
                  Plicae pharyngis23
                  Lymphonoduli pharyngis [Tonsilla pharyngea]
Epithelium stratificatum squamosum7
Mons laryngealis (Resp. Annot. 22)
                  Caliculus gustatorius [Gemma gustatorial (Sens. Annot. 60)
                  Tela submucosa pharyngis
                  Tunica muscularis pharyngis
Glandulae pharyngis9 (see GIl. oris)
GIl. sphenopterygoideae24
GIl. mandibulares caudales13
GIl. cricoarytenoideae25
Ductuli glandularium pharyngealium26

CANALIS ALIMENTARIUS - ESOPHAGUS [OESOPHAGUS]

Pars thoracica
Pars cervicalis
Saccus esophagi27
Ingiuvies28
                  Ostium ingluviei
                  Fundus ingluviei
                  Diverticulum dextrum ingluviei29
                  Diverticulum sinistrum ingluviei29
                  Diverticulum medianum ingluviei29
Tunica adventitia30
Tunica muscularis
Stratum longitudinale31
Stratum circulare
Tela submucosa
Tunica mucosae ingluviei
                  Lamina muscularis mucosae
                  Plicae esophagi32
                  Plicae ingluviei32
                  Rugae ingluviei33
                  Epitheliocytus squamosus
Gll. esophageae [Gll. esophageales ]34
                  Gll. ingluviei35
                  Mucocytus
                  Lymphonoduli esophageales36
Junctura esophagoproventricularis37

GASTER – PROVENTRICULUS GASTRIS [PARS GLANDULARIS]38

Regio glandularis39
Diverticulum proventriculi39
Tunica serosa
Tela subserosa
Tunica muscularis
                  Stratum longitudinale
                  Stratum circulare
Tela submucosa
Tunica mucosa proventriculi
                  Plicae proventriculi40
                  Papillae proventriculi41
                  Rugae proventriculi42
                  Sulci proventriculi42
                  Mucocytus
                  Endocrinocytus gastrointestinalis43
GIl. proventriculares superficiales44
GIl. proventriculares profundae41
                  Mucocytus45
                  Epitheliocytus colurnnaris45 
                  Epitheliocytus oxynticopepticus46
                  Endocrinocytus gastrointestinalis43
                  Lamina muscularis mucosae47
                  Zona intermedia gastris48
                  Isthmus gastris48

GASTER – VENTRICULUS GASTRIS [PARS MUSCULARIS]49

VENTRICULUS GASTRIS [PARS MUSCULARIS]49
Facies tendinea50
Facies anularis [annularis]51
Curvatura minor52
Incisura angularis53
Curvatura major52
Corpus ventriculi54
                  Saccus cranialis54
                  Saccus caudalis54
                  Sulcus cranialis55
                  Sulcus caudalis55
                  Plica angularis56
Tunica serosa
Tela subserosa
Tunica muscularis
                  Stratum longitudinale57
                  Stratum circulare58
            M. crassus cranioventralis59
                  M. crassus caudodorsalis59
                  M. tenuis craniodorsalis59
                  M. tenuis caudoventralis59Centrum tendineum60
Tela submucosa
Tunica mucosae ventriculi
                  Lamina muscularis mucosae61
                  Plicae ventriculi62
                  Rugae ventriculi63
                  Sulci ventriculi63
                  Exocrinocytus columnaris64
                  Endocrinocytus gastrointestinalis43
                  Gll. ventriculares
                  Epitheliocytus nondifferentiatus
                  Exocrinocytus columnaris64
                  Cuticula gastris65
                                    Procc. conicales66
                                    Procc. dentales66
Ostium ventriculopyloricum (Figs. 9.7, 9)

GASTER – PARS PYLORICA GASTRIS67

PARS PYLORICA GASTRIS67
Bulbus pyloricus68
Torus pyrloricus69
Pylorus
Tunica serosa
Tela subserosa
Tunica muscularis
                  Stratum longitudinale
                  Stratum circulare
                  Tela submucosa
Tunica mucosa
                  Plicae pyloricae71
                  Exocrinocytus columnaris
                  Endocrinocytus gastrointestinalis43
                  Gll. pyloricae
                  Exocrinocytus columnaris
                  Cuticula gastris65
                  Papillae filiformes pyloricae 72
Ostium pyloricoduodenale 70

INTESTINUM

INTESTINUM TENUE73
Duodenum
                  Ansa duodeni74
                                    Pars descendens
                                    Flexura duodeni
                                    Pars ascendens
                                    Flexura duodenojejunalis
                                    Papilla duodeni [Papilla duodenalis]75
            Gll duodeni90
Jejunum76
                  Ansae jejuni77
                  Ansa axialis 77
                  Diverticulum vitellinum78
                  Saccus vitellinus
                  Ductus vitellinus
                  Papilla ductus vitellini79
                  M. sphincter diverticuli vitellini 87
Ileum76
                  Ansae ilei77
                  Ansa supraduodenalis 77
                  Ansa supracecalis 77
                  Papilla ilealis80
                  M. sphincter ilei88
                  Ostium ileocecale

INTESTINUM CRASSUM

Cecum81
                  Basis ceci82
                  Corpus ceci82
                  Apex ceci82
                  Diverticula ceci83
                  Haustra ceci83
                  Ruga spiralis83
                                    Ostium ceci84
M. sphincter ceci88
Rectum [Colon]85
                  Tunica serosa
                  Tela subserosa
                  Tunica muscularis
                                    Stratum longitudinale
                                    Stratum circulare
                                    Pars externa86
                                    Pars interna86
                                    M. sphincter rectocoprodei89
                  Tela submucosa
                                    Tunica mucosa
                                    Lamina muscularis mucosae
                                    Villi intestinales91
                                    Plicae intestinales villosae91
                                    Plicae intestinales submucosae91
                                    Epitheliocytus columnaris
                                    Exocrinocytus caliciformis
                                    Endocrinocytus gastrointestinalis43
                                    Gll [Cryptae] intestinales91
                                    Epitheliocytus nondifferentiatus
                                    Epitheliocytus columnaris
                                    Exocrinocytus caliciformis
                                    Exocrinocytus cum granulis acidophilicis92
                  Lymphonoduli solitarii (see Lym.)
                  Lymphonoduli cecales (see Lym.)
                  Lymphonoduli rectales (see Lym.)
                  Anuli [Annuli] lymphatici jejunales (see Lym.)
                  Anuli [Annuli]lymphatici ileales
M. sphincter rectocoprodei89 (see Cloaca)
CLOACA (see Urogen. Section on Cloaca)

HEPAR

Facies parietalis
Facies visceralis
Margo cranialis (Fig. 9.13)
Margo caudalis
Porta hepatis94
Fossa vesicae biliaris [F. v. felleae]
lmpressio cardiaca
lmpressio proventricularis
Impressio ventricularis (Fig. 9.13)
lmpressio duodenalis95
lmpressio jejunalis
Impressio splenalis
Impressio testicularis96
Incisura cranialis97
Incisura interlobaris97
Incisura caudalis97
Margo dexter (Fig. 9.13)
Margo sinister
Margo cranialis (Fig. 9.13)
Margo caudalis
Lobus dexter hepatis (Fig. 9.13)
                  Proc. dorsalis dexter98
Lobus sinister hepatis (Fig. 9.13)
                  Incisura lobaris99
                  Pars lateralis 100
                  Pars medialis lOO
                  Proc. dorsalis sinister98
                  Proc. papillaris 101
Pars interlobaris (Fig. 9.13)
                  Proc. ventralis dexterlOI
                  Proc. ventralis medius lOl
                  Proc. cranialis lOl
Canales porta1es lO2
Capsula fibrosa perivascularis lO2
Trias hepatica 102
Tunica fibrosa93
Tunica serosa93
Aa. interlobulares lO2 (see Art.)
Vv. interlobulares lO2 (see Ven.)
Ductuli interlobulares lO2
Lobuli hepatis 103
                  Lamina hepatica 104
                  Epitheliocytus hepatis [Hepatocytusj
                  Canaliculi biliferes 104
                  Lacuna hepatis 105
                  Vasa sinusoidea lO6 ,
                  Macrophagocytus stellatus lO6
                  Spatium perisinusoideum 106
                  Lipocytus perisinusoideus lO6
                  Vv. centrales lO6 (see Ven.)
                  Vv. sublobulares lO6
Ductuli biliferes 107
Ductus hepaticus dexter lO7
Ductus hepaticus sinister lO7
Ductus hepatocysticus lO7
Ductus hepatoentericus dexterlO7
Ductus hepatoentericus communislO7
Ductus hepatoentericus accessoriuslO7
Vesica biliaris [V. fellea] 108
                  Ductus cysticoentericus lO9
                  Tunica serosa
                  Tela subserosa
                  Tunica muscularis
                  Tela submucosa
                  Tunica mucosa vesicae
                                    Plicae tunicae mucosae
                                    Exocrinocytus columnaris

PANCREAS

PANCREAS 110 (see Endoc. Annat. 7)
Lobus pancreatis dorsalis
Lobus pancreatis ventralis 
Lobus pancreatis tertius
Lobus pancreatis spJenalis
Ductus pancreaticus dorsalis
Ductus pancreaticus ventralis 11 0
Ductus pancreaticus tertius"O
Tunica adventitia
Tunica mucosa
Tunica muscularis
M. sphincter ductus pancreatici 111
Pars exocrina pancreatis   
                  Acini pancreatici
                  Lobuli pancreatici
                  Septa interlobularia
                  Exocrinocytus pancreaticus
                  Epitheliocytus centroacinosus
                  Ducti intercalati
                  Ducti intralobulares
                  Ducti interlobulares
Pars endocrina pancreatis (Endoc. Annot 7)